drizoro strona główna
powrót
MAXROAD®

SZYBKOWIĄŻĄCY MATERIAŁ NA BAZIE CEMENTU, DO NAPRAW BETONOWYCH POSADZEK , NAWIERZCHNI MOSTÓW I DRÓG SZYBKIEGO RUCHU

MAXROAD®
MAXROAD® - SZYBKOWIĄŻĄCY MATERIAŁ  NA  BAZIE  CEMENTU, DO  NAPRAW  BETONOWYCH  POSADZEK , NAWIERZCHNI MOSTÓW  I  DRÓG  SZYBKIEGO RUCHU
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXROAD jest mieszanką cementów , odpowiednio dobranego kruszywa oraz środków modyfikujących, wzmocnioną włóknem syntetycznym. Po wymieszaniu z wodą lub płynem zarobowym tworzy łatwą w nakładaniu, szybkowiążącą zaprawę cementową wykazującą wysoką wytrzymałość na ściskanie.

ZASTOSOWANIE


Materiał przeznaczony do szybkich napraw:
• wszelkiego rodzaju dróg betonowych
• nawierzchni mostowych
• posadzek betonowych
• ramp przeładunkowych i podjazdów,
• powierzchni poziomych w konstrukcjach żelbetowych i betonowych .

ZALETY


• Dobra przyczepność i szybkie wiązanie.
• Można go stosować na wilgotne powierzchnie.
• Przerwy i zakłócenia w ruchu spowodowane naprawą nie przekraczają dwóch godzin.
• Odporność na zamarzanie i rozmrażanie.
• Nie zawiera chlorków.
• Łatwy do zastosowania.
• Wysoka jakość i trwałość wykonanych reperacji.
• Wysokie parametry mechaniczne.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


Należy usunąć smary, oleje oraz wszelkie inne zanieczyszczenia mogące osłabić przyczepność do podłoża. Łuszczący się beton należy oczyścić do osiągnięcia „zdrowego” podłoża.
Zalecane jest przygotowanie podłoża poprzez czyszczenie za pomocą piaskowania lub hydropiaskowania
Krawędzie naprawianej powierzchni należy naciąć pod kątem prostym. Nie należy stosować MAXROAD na zamrożone powierzchnie.
MIESZANIE
Produkt należy dokładnie wymieszać z wodą w proporcji 4,0 - 4,5 l (16-18%) na 25 kg MAXROAD.
Mieszać tak długo , aż uzyska on konsystencję zaprawy ( 2 minuty przy mieszaniu ręcznym, lub 1 minutę przy mieszaniu mechanicznym).Zasadniczo wystarczające jest zarobienie MAXROAD wodą, jednak zalecane jest stosowanie płynu zarobowego z 3 części wody i 1 części MAXCRYL gdy:
- przyczepność do podłoża jest czynnikiem decydującym (np. naprawa dylatacji),
- MAXROAD będzie narażony na szybkie wysychanie (temp. otoczenia powyżej 25st C, wilgotność względna poniżej 65%, lub silne wiatry).
Znajdujące się w mieszance włókno syntetyczne poprawia odporność mechaniczną na ściskanie, zginanie i uderzenia.
APLIKACJA
Nawilżyć przygotowane podłoże, nie dopuszczając do pozostawienia stojącej wody. Nałożyć przygotowany zaczyn gruntujący (rzadka zaprawa MAXROAD – konsystencja gęstej śmietany) na zwilżoną powierzchnię, używając pędzla – MAXBRUSH, dokładnie wcierając produkt w podłoże.
Następnie nałożyć warstwę MAXROAD grubości maksymalnie do 50 mm o konsystencji gęsto plastycznej mocno dociskając kielnię. W żadnym wypadku nie wolno dopuścić do wyschnięcia zaczynu gruntującego przed nałożeniem zaprawy MAXROAD.
Dla napraw o grubości powyżej 50 mm należy dodać 8 kg kruszywa kwarcowego o uziarnieniu maksymalnie do 10 mm na każde 25 kg MAXROAD. Materiał należy stosować w temp. powyżej 5 st.C. Nie należy aplikować materiału na podłoże zmrożone, oraz w temperaturach powyżej 35 st.C, albo kiedy w przeciągu 24 h spodziewany jest spadek temp. poniżej 5 st.C.
PIELĘGNACJA
Świeżo nałożoną zaprawę MAXROAD należy zabezpieczyć przez przykrycie brezentem lub plastikowymi foliami, co więcej należy nawilżać ją wodą kilkakrotnie w ciągu dnia. Aby otrzymać optymalną wytrzymałość, zapobiec gwałtownemu wysychaniu, a co za tym idzie pojawieniu się rys skurczowych, pielęgnację należy prowadzić przez okres 2 – 4 dni.

ZUŻYCIE


Opakowanie 25 kg MAXROAD wypełnia około 15,5 l objętości, zużycie 2 kg/m2/mm.
Zaprawa 25 kg MAXROAD i 8 kg kruszywa wypełnia objętość ok. 20,0 l, zużycie 1,4 kg/m2/mm
MAXROAD.

OPAKOWANIE


Worki 25 kg, kolor szary

MAGAZYNOWANIE


Przechowywać w suchym pomieszczeniu do 12 miesięcy.

BHP


MAXROAD nie jest toksyczny, ale ma właściwości ścierne. Podczas mieszania i aplikacji używać gumowych rękawic. Jeśli produkt dostanie się do oczu, spłukiwać obfitą ilością czystej wody przez co najmniej 15 minut – nie pocierać. W przypadku kontaktu ze skórą, należy przemyć dane miejsce wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, udać się po poradę lekarską. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom