drizoro strona główna
powrót
MAXURETHANE® 2C

POLIURETANOWY MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY ODPORNY NA PROMIENIE ULTRAFIOLETOWE

MAXURETHANE® 2C
MAXURETHANE® 2C - POLIURETANOWY MATERIAŁ USZCZELNIAJĄCY ODPORNY NA PROMIENIE ULTRAFIOLETOWE
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXURETHANE 2C jest dwu-komponentowym, alifatycznym materiałem powłokowym na bazie poliuretanów, który zapewnia ochronną, elastyczną i bardzo trwałą powłokę odporną na promienie UV. Występuje w dwóch typach jako wykończenie matowe i z połyskiem.

ZASTOSOWANIE


• Dekoracyjne wykończenie zapewniające ochronę przed starzeniem pod wpływem warunków atmosferycznych,
• Chemiczna ochrona , antykorozyjne i strukturalne zabezpieczenie zbiorników w oczyszczalniach ścieków, mostów i zbiorników wody pitnej,
• Jako wierzchnia warstwa wewnętrznych, powierzchni chłodni kominowych,
• Przy zabezpieczaniu powierzchni parkingów,
• Zabezpieczenie balkonów i tarasów,
• Jako wierzchnia warstwa w zewnętrznych systemach wielowarstwowych typu epoksydowego lub poliuretanowego.

WŁAŚCIWOŚCI


• Odporny na agresywność chemiczną i warunki atmosferyczne,
• Elastyczny,
• Odporny na ultrafiolet – nie zmienia zabarwienia,
• Odporny na ścieranie,
• Łatwy w nanoszeniu i czyszczeniu,
• Nietoksyczny,
• Doskonała przyczepność do betonu,
• Odporność na słone środowisko,
• Odporny na detergenty przemysłowe

INSTRUKCJA STOSOWANIA


Przygotowanie podłoża
Podłoże, na które będzie nakładany MAXURETHANE 2C musi być suche, czyste, pozbawione kurzu, zapewniające dobrą przyczepność. Próba „pull-off” (wytrz. na odrywanie) nie powinna być mniejsza niż 1,5 MPa.

Przygotowanie materiału i aplikacja
W przypadku powierzchni porowatych oraz narażonych na duży ruch należy zastosować warstwę gruntującą oraz dwie warstwy zasadnicze.
Po uprzednim przygotowaniu podłoża należy przygotować materiał dla warstwy gruntującej, który składa się z MAXURETHANE 2C (składnik A+B) rozcieńczonego w około 10 do 15% całkowitej wagi, rozpuszczalnikiem MAXURETHANE 2C SOLVENT.
Zaleca się dodanie rozpuszczalnika MAXURETHANE 2C SOLVENT do składnika A i następnie dodanie do nich składnika B.

Tak przygotowany materiał należy aplikować na powierzchnie przy pomocy wałka, pędzla lub poprzez natryskiwanie bezpowietrzne. W przypadku aplikacji MAXURETHANE 2C na gładkie powierzchnie takie jak: marmur, naturalny kamień, lastriko, płytki ceramiczne itp. należy zastosować jako grunt MAXPRIMER PUR w ilości 0,1 – 0,15 l/m2. Przygotowanie drugiej i trzeciej warstwy polega na dokładnym zmieszaniu składnika A ze składnikiem B, który dostarczany jest w odpowiedniej proporcji do składnika A. Należy najpierw wymieszać składnik A, a następnie wlać do niego składnik B i dokładnie wymieszać przy użyciu wiertarki elektrycznej. Minimalny czas mieszania wynosi 3 minuty.

POWIERZCHNIE ANTYPOŚLIZGOWE


Po wykonaniu warstwy gruntującej (MAXURETHANE 2C z MAXSOLVENT lub MAXPRIMER PUR) zużycie w zależności od porowatości podłoża (zużycie 0,2 – 0,25 kg/m2i )i całkowitym wyschnięciu nanosimy pierwszą warstwę czystego MAXURETHANE 2C w ilości ok. 0,15 – 0,20 kg/m2 i posypujemy piaskiem kwarcowym 0,1 ÷ 0,5 mm , gdy powłoka jest jeszcze świeża. Przed nałożeniem drugiej warstwy (pierwsza warstwa jest sucha) należy powierzchnię dokładnie oczyścić z luźnego kruszywa. Drugą warstwę nanosimy w ilości 0,3 – 0,4 kg/m2.

BHP I UWAGI DO STOSOWANIA


• Nie wykonywać aplikacji poniżej 10 st. C oraz przy wilgotności powyżej 35%, gdyż wydłuża to czas schnięcia, polimeryzując produkt przed wyeliminowaniem rozpuszczalnika, powodując w ten sposób pękanie powłoki.
• Do czyszczenia narzędzi należy użyć MAXSOLVENT.
• MAXURETHANE 2C jest cieczą łatwopalną, tak więc należy stosować się do wszelkich zwykłych środków ostrożności w czasie przechowywania, transportu i przenoszenia.
• Należy zapewnić dobrą wentylację, dla usunięcia oparów rozpuszczalnika, wydzielających się w czasie nakładania materiału jak i w czasie jego utwardzania. Dotyczy to szczególnie robót wykonywanych w szybach windowych, wąskich korytarzach, pomieszczeniach zamkniętych, gdyż opary rozpuszczalników są cięższe od powietrza i utrzymują się tuż nad podłożem.
• Unikać otwartego ognia i płomieni (np. spawanie), używać specjalnych lamp w hermetycznej obudowie.
• Jeśli produkt dostanie się do oczu należy je opłukać obfitą ilością czystej wody, nie pocierać oczu.
Jeśli podrażnienie nie ustąpi, należy skontaktować się z lekarzem.
Karta MAXURETHANE jest dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OPAKOWANIE


Zestawy : 1 kg, 5 kg, 10 kg i 25 kg

KOLORY


Wg systemu RAL : biały, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, szary, ceglastoczerwony, zielony

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy dla składnika A i 6 miesięcy dla składnika B, w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, w suchym, chłodnym miejscu zapewniającym ochronę przed przemarzaniem.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom