drizoro strona główna
powrót
BISEAL® FS

BEZCHLOROWA DOMIESZKA PRZYSPIESZAJĄCA WIĄZANIE DO BETONU I ZAPRAW

BISEAL® FS
BISEAL® FS - BEZCHLOROWA DOMIESZKA PRZYSPIESZAJĄCA WIĄZANIE DO  BETONU I ZAPRAW
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
BISEAL FS jest bez chlorową domieszką przyspieszającą wiązanie zapraw i betonu.

ZASTOSOWANIE


• Przygotowanie betonu zbrojonego lub nie, oraz zapraw które wymagają szybkiego wiązania.
• Wylewanie betonu w środowisku wodnym.( woda morska lub słodka )
• Prefabrykacja elementów do szybkiego wyjmowania z formy.
• Betony natryskowe.

ZALETY


• Szybkie wiązanie poprawia zachowanie betonu przy aplikacji w niskich temperaturach.
• Zapewnia jednorodność betonu i zapraw zapobiegając rozdzielaniu się ich składników.
• Zwiększa rotację form, zarówno na budowie jak i przy prefabrykacji, poprawiając w ten sposób wydajność.
• Szybki przyrost wytrzymałości bez obróbki cieplnej

INSTUKCJA STOSOWANIA


Mieszanie produktu.
BISEAL FS dodawany jest bezpośrednio do wody do mieszania.
Dozowanie i zużycie.
Dozowanie wykonuje się objętościowo rozcieńczając BISEAL FS: woda od 1: 3 do 1: 6. (Od 25% do 14% wody do mieszania).
Zaleca się wcześniejsze wykonanie prób na miejscu budowy w celu dokładnego określenia pożądanego dozowania.

UWAGI


• Minimalna zawartość cementu w betonie przynajmniej 300 kg/m3.
• Aby zapobiec zmarnowaniu materiału, zaleca się przygotowanie takiej ilości zaprawy lub betonu, którą można wykorzystać w przewidzianym czasie wiązania.
• Należy upewnić się, że środki dostępne do ułożenia betonu w wyznaczonym czasie są wystarczające.
• Uzyskane końcowe wytrzymałości są nieznacznie niższe niż w przypadku niemodyfikowanej zaprawy lub betonu.

OPAKOWANIE


25 kg wiadra plastikowe i 220 kg beczki.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w suchym i zadaszonym miejscu, w temperaturze powyżej - 5°C.

BHP


Jest produktem nietoksycznym, ale należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Używać gumowych rękawic i okularów ochronnych. W przypadku kontaktu ze skóra, należy przemyć letnią wodą i mydłem. Jeśli produkt dostanie się do oczu, należy przemyć dokładnie wodą i szukać pomocy medycznej. Produkt niepalny.
Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie.
Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom